LET OP! Levensduur van (huishoud) electronica op

Haj,

Net van de website van het Nederlands Hervormd dagblad geplukt:

Bij de bouw van de noordzuidlijn is gebleken dat de huishoudelectronica in
panden binnen een straal van 100 meter van de tunnel verhoogd risico lopen op
een verkortte levensduur en zelfs onherstelbare schade aan opslagmedia en
processoren. Gemeld is dat er tijdens de bouw tot nu toe 300 schadeclaims zijn
gedeponeerd door bewoners die niet meer instaat zijn hun computers te gebruiken
en videobanden af te spelen. Daarbij schijnen magnetronovens onverklaarbaar
kleine explosies te veroorzaken bij ogenschijnlijk normaal gebruik. Gemeente
werken melden dat ook verkeerslichtinstallaties storingen vertonen.

Een en ander schijnt gerelateerd te zijn aan de onverwacht hoge inductiestroom
die opgewekt wordt van de boorkop die de op diverse plekken van de
noordzuidlijn bouw wordt ingezet. Het magnetische veld zou volgens deskundigen
schade kunnen veroorzaken aan electronica binnen een straal van 100 meter van
de diverse bouwputten. De storingen kunnen uiteenlopen van eerder genoemde
schade aan opslagmedia tot het overklaarbaar ontvangen van niet eerder bekende
televisiekanalen op de Amsterdamse kabel.

Zowel de gemeente Amsterdam als het bouwbedrijf en UPC hebben nog geen
verklaring afgegeven en waren niet beschikbaar om commentaar te geven. De
woordvoerder van de Buma Stemra wilde echter wel iets kwijt: volgens haar zou
de bouw bewijs van illegaal gekopieerde muziek en films vernietigen en beraad
de organisatie zich op het nemen van stappen tegen het bouwbedrijf wegens hulp
en maskeren van illegale praktijken.

Groetjes, Peet