rozekoek.nl bestaat!

rozekoek.nl

Het ‘Roze Koeken’-rijk spreid haar vleugels en bestaat sinds vandaag als rozekoek.nl.

Wat gaan dingen toch lekker snel in deze dagen: Een idee ontstaat, 5 minuten later is een domein geregistreerd, een uur later is de software voor de website aangemaakt, drie uur later zijn de teksten ingesproken voor een ‘promo’, een dag later is de promo afgemixed, twee dagen later is de site live.

Met dank aan mijn lieftallige vriendin Marijke en de mensen van Trans IP en Dreamhost