beta website ontwikkeling

Waar hebben klanten en ontwikkelaars last van? “het is bijna klaar”. Nog iets erbij: “Big bang release is dé manier om schade toe te brengen aan alle betrokken partijen”.

Dit zijn uitspraken die betrekking hebben op het opleveren van websites. De zin “Het is bijna klaar” zorgt ervoor dat klanten en ontwikkelaars mentaal, financieel en qua productie niet verder komen. Het is het laatste, tochtige busstation waar de bus maar nooit aan lijkt te komen. Dus wat kan je eraan doen? Lage drempel voor het vrijgeven van functionaliteit, gefragmenteerde functionaliteit releases , klant betrokkenheid en de gebruiker begeleiden bij het ontdekken van services.

Meestal zijn klanten en ontwikkelaars bang voor de beta aanpak (producten in delen opleveren voordat het écht af is). Wat zal de aandeelhouder wel niet vinden, wat zal de bezoeker wel niet denken zijn de angsten hierbij. Met aandeelhouders heb ik niets; ik hou niet echt van mensen met bestuurskracht, maar zonder visie of betrokkenheid, dan maar liever geen geld.

De bezoekers van websites zijn echter goed tevreden te houden en voor te bereiden op meer nieuwe spannende dingen. Geef ze een fijne stoel om in te wachten en reden om te blijven zitten. Laat ze merken dat als zij een tip geven dat dit belangrijk is, maar wees ook niet bang om duidelijk te maken wat jouw visie is.

Tegenwoordig zijn er veel bedrijven die op diverse manieren de bezoeker betrekken, met blogs, forums, advertenties en een laagdrempelige manier van feedback creëert men een relatie met mensen die het voorfront zijn voor latere promotie van je product. Zorg dat je snel en persoonlijk reageert op wat men jou toespeelt en zorg voor een heel duidelijke manier waarmee je elke nieuwe feature presenteert.

Ik geef toe, het vereist veel kracht, voorbereiding en aandacht, maar het kan en het is niet moeilijk! Het verzacht je relatie met je bezoekers, verlicht de stress op je productieproces en geeft ruimte om je wensen en prioriteiten aan te passen in het verloop van je project.

nerd moment: forensische softwareontwikkeling

Even een momentje nerd gedachten. Ik ben software-ontwikkelaar, dus het mag ;-). In die hoedanigheid krijg ik vaak het verzoek een website opnieuw te maken. Het proces wat leid tot een compleet herbouwde website noem ik vanaf nu forensische softwareontwikkeling.

Ik zal het proberen uit te leggen. Vaak zijn opdrachtgevers van het opbouwen van een website (wat voornamelijk een software aangelegenheid is) geen technisch aangelegde mensen. Als vastgelegd moet worden wat er gemaakt moet worden, moet ik uitgaan van het ‘zicht’ wat die persoon heeft op het systeem. Daarmee doe ik gelijk een aanslag op mijn psychologisch inzicht, mensen kennis. In essentie moet ik door de ogen van één persoon die slechts een deel of aspect van een site ziet (verwijzing naar het verhaal van de drie blinden en de olifant) bepalen hoe het geheel zou moeten werken. Een erg tijdrovend en onnauwkeurig proces.

Liever heb ik dan toch de tegenhanger waarmee ik deze blog begon: forensische softwareontwikkeling, ofwel gebaseerd op de software (‘bewijzen’ en ‘feiten’) die ik aantref probeer ik een beeld te bouwen van wat er nu is. Het is een beetje als bij CSI, dan zegt Grissom: “Trust to the evidence”, vertrouw op de bewijzen. Impliciet moet je dus meningen en ‘getuigenissen’ wantrouwen. Dit is iets wat verbazend dicht bij het softwareontwikkelproces komt.